Dla studentów

Prace dyplomowe

Zapraszam do współpracy studentów zainteresowanych ekologią, w szczególności ekologią behawioralną, ekologią lasu lub ekologią ptaków!

Oferuję:

 • pracę nad ciekawymi, realnymi problemami badawczymi
 • zdobycie doświadczenia w zakresie planowania i realizacji badań naukowych
 • naukę metod statystycznej analizy danych
 • wsparcie na każdym etapie powstawania pracy lic/mgr
 • pracę w dobrej, sprzyjającej rozwojowi naukowemu atmosferze

Niezależnie od realizowanego tematu oczekuję (tzw. ‘wymagania minimalne’):

 • zainteresowania ekologią
 • zaangażowania, pracowitości i dobrej organizacji pracy
 • terminowości
 • rzetelności w zbieraniu i analizowaniu danych
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie literatury naukowej

W zależności od realizowanego tematu, ważne mogą okazać się również inne kwestie np. dyspozycyjność w czasie sezonu lęgowego, prawo jazdy, etc. – szczegóły do obgadania. Biegła znajomość R i zaawansowanych metod statystycznych nie jest wymagana. Wymagana jest natomiast chęć nauki metod niezbędnych do samodzielnego opracowania wyników.

Poniżej znajduje się lista przykładowych tematów. Jestem również otwarty na tematy proponowane przez studentów!

Przykładowe tematy:

 • Uczenie się i zdobywanie informacji o środowisku u ptaków
 • Rola uczenia się w rozpoznawaniu drapieżników u ptaków
 • Zastosowanie manipulacji informacją socjalną w ochronie populacji ptaków
 • Sieci socjalne i osobowość zwierząt
 • Gryzonie jako drapieżniki gniazd leśnych ptaków śpiewających
 • Czynniki środowiskowe wpływające na występowanie świstunki leśnej Phylloscopus sibilatrix w Wielkopolskim Parku Narodowym
 • Czynniki środowiskowe wpływające na rozmieszczenie i współwystępowanie świstunki leśnej P. sibilatrix i pierwiosnka P. collybita
 • Porównanie skuteczności metody transektowej, liczeń punktowych oraz metody kartograficznej w ocenie liczebności ptaków na przykładzie świstunki leśnej P. sibilatrix
 • Preferencje siedliskowe gąsiorka Lanius collurio* w krajobrazie rolniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego (*możliwość wyboru dowolnego gatunku ptaka)
 • Ptaki Wielkopolskiego Parku Narodowego
 • Tempo śpiewu samca jako sygnał jego jakości i zaangażowania w opiekę rodzicielską u świstunki leśnej P. sibilatrix
Advertisements