Dla studentów

Prace dyplomowe

Zapraszam do współpracy studentów zainteresowanych ekologią, w szczególności ekologią behawioralną i ekologią ptaków! Aktualnie realizowane przeze mnie badania dotyczą m.in. roli uczenia się w rozpoznawaniu zagrożenia u ptaków, podsłuchiwania głosów alarmowych oraz strategii wykorzystywania przez ptaki informacji socjalnej w procesie wybiórczości środowiskowej.

Oferuję pracę nad ciekawymi problemami badawczymi w dobrej, sprzyjającej rozwojowi naukowemu atmosferze, zdobycie doświadczenia w zakresie planowania i realizacji badań naukowych, wsparcie na każdym etapie powstawania pracy lic/mgr, współautorstwo publikacji będących efektem zrealizowanych badań oraz wsparcie wszelkich inicjatywy o charakterze naukowym, np. chęć prezentacji przez studentkę/studenta wyników badań na konferencjach, itp. Prace dyplomowe mogą mieć zarówno charakter przeglądowy (praca z literaturą), jak i stricte badawczy (eksperymenty i obserwacje terenowe).

Poniżej znajduje się lista przykładowych tematów. Jestem również otwarty na tematy proponowane przez studentów!

Przykładowe tematy/zagadnienia:

 • Międzygatunkowe podsłuchiwanie głosów alarmowych u ptaków
 • Uczenie się i zdobywanie informacji o środowisku u ptaków
 • Rola uczenia się w rozpoznawaniu drapieżników u ptaków
 • Uczenie rozpoznawania drapieżników jako metoda aktywnej ochrony gatunkowej
 • Zastosowanie manipulacji informacją socjalną w ochronie populacji ptaków
 • Zmienność osobnicza śpiewu u świstunki leśnej
 • Sieci socjalne i osobowość zwierząt
 • Gryzonie jako drapieżniki gniazd leśnych ptaków śpiewających
 • Czynniki środowiskowe wpływające na występowanie świstunki leśnej Phylloscopus sibilatrix w Wielkopolskim Parku Narodowym
 • Czynniki środowiskowe wpływające na rozmieszczenie i współwystępowanie świstunki leśnej P. sibilatrix i pierwiosnka P. collybita
 • Porównanie skuteczności metody transektowej, liczeń punktowych oraz metody kartograficznej w ocenie liczebności ptaków na przykładzie świstunki leśnej P. sibilatrix
 • Preferencje siedliskowe gąsiorka Lanius collurio* w krajobrazie rolniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego (*możliwość wyboru dowolnego gatunku ptaka)
 • Ptaki Wielkopolskiego Parku Narodowego